Đất Đai

blog-grid1
Chuyển nhượng quyền sử dụng đất cần làm những bước nào?
18/12/2019
uy định tại điều 188 luật Đất đai 2013 như sau: 1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặn...
blog-grid1
Những tranh chấp đất đai phải tiến hành hòa giải
18/12/2019
Khi có các tranh chấp liên quan đến đất đai của các chủ thể thì theo yêu cầu cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành giải quyết các tranh chấp theo quy định của p...
blog-grid1
CHA MẸ CHUYỂN NHƯỢNG NHÀ ĐẤT CÓ CẦN PHẢI HỎI Ý KIẾN CÁC CON?
18/12/2019
Qua thời gian công tác tại Hãng luật Hưng Đạo, chúng tôi được nhiều khách hàng nhờ tư vấn quy định của pháp luật về trường hợp bán nhà đất - có cần thiết phả...