Hình sự

blog-grid1
Tính chất côn đồn là gì trong vụ án hình sự?
18/12/2019
Pháp luật hình sự Việt Nam quy định “phạm tội có tính chất côn đồ” là một tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm d khoản 1 Điều 52 Bộ luật...
blog-grid1
Vì sao không truy cứu trách nhiệm hình sự với người tâm thần phạm tội?
18/12/2019
Thời gian gần đây, cả nước xảy ra nhiều vụ án mạng nghiêm trọng mà thủ phạm là những người bị bệnh tâm thần. Điều đáng nói là nhiều nạn nhân trong các vụ án....
blog-grid1
Khái niệm hành vi nguy hiểm cho xã hội và các dạng của nó?
18/12/2019
Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 8 Bộ luật hình sự, “Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật hình sự, do người có năng lực trách...
blog-grid1
Trộm cắp đồ nhưng đã trả lại thì có phải chịu trách nhiệm hình sự không ?
18/12/2019
Hành vi trộm cắp tài sản của người khác cũng là hành vi trái pháp luật, không đúng đắn. Cụ thể căn cứ theo Bộ luật hình sự 2015 về tội Trộm cắp thì Tội trộm...