Hỏi Đáp Lao Động

blog-grid1
Bảo vệ trực ca 12h từ 18h đến 06h tính lương như thế nào mới đúng luật lao động?
18/12/2019
Chào luật sư, Em là Nguyễn Văn A đang làm việc tại một công ty bảo vệ quy định thời gian làm việc của em là ca đêm 12h/ngày ( 18h - 06h sáng hôm sau ) và làm...