Kiến Thức Dân Sự

blog-grid1
Hợp đồng uỷ quyền theo quy định tại Bộ luật dân sự 2015
18/12/2019
Hợp đồng uỷ quyền được quy định cụ thể tại Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015, nội dung chi tiết như sau:
blog-grid1
Hợp đồng thuê tài sản theo quy định tại Bộ luật dân sự 2015
18/12/2019
Hợp đồng thuê tài sản được quy định cụ thể tại Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015, nội dung chi tiết như sau:
blog-grid1
Hợp đồng về quyền sử dụng đất theo quy định tại Bộ luật dân sự 2015
18/12/2019
Hợp đồng về quyền sử dụng đất được quy định cụ thể tại Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015, nội dung chi tiết như sau:
blog-grid1
Cảnh sát giao thông dừng xe kiểm tra, xử lý vi phạm khi nào?
18/12/2019
Theo quy định thì khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm hoặc đã có hành vi vi phạm, cảnh sát giao thông có quyền dừng phương tiện tham gia giao thông để kiểm soá...
blog-grid1
Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo Bộ luật dân sự 2015
18/12/2019
Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng được quy định cụ thể tại Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015, nội dung chi tiết như sau: