Sở hữu trí tuệ

Sở hữu trí tuệ
Kiểu dáng công nghiệp

Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm, được thể hiện bằng đường nét, hình khối hoặc sự kết hợp những yếu tố kể trên. Kiểu dáng công nghiệp phải có tính mới đối với thế giới và dùng làm mẫu để chế tạo sản phẩm công nghiệp hoặc thủ công nghiệp.

Để được đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp thì phải đáp ứng được các điều kiện sau đây: có tính mới, có tính sáng tạo, có khả năng áp dụng công nghiệp. Tính mới được xác định bởi các nội dung sau đây:

- Khác biệt cơ bản với các kiểu dáng công nghiệp đã được miêu tả trong các đơn đăng ký bảo hộ nộp trước đó;

- Khác biệt cơ bản với các kiểu dáng công nghiệp tương tự đã được công bố trong các nguồn thông tin liên quan đến bảo hộ kiểu dáng công nghiệp ở nước ngoài, các nguồn thông tin khác;

- Chưa được bộc lộ công khai ở trong và ngoài nước tới mức căn cứ vào đó, chuyên gia có trình độ trung bình trong lĩnh vực tương ứng có thể thực hiện được kiểu dáng công nghiệp đó.

Các trường hợp sẽ không được bảo hộ kiểu dáng công nghiệp:

- Hình dáng bên ngoài của sản phẩm được tạo ra một cách dễ dàng đối với các chuyên gia có trình độ trung bình trong lĩnh vực tương ứng;

- Hình dáng bên ngoài do đặc tính kỹ thuật bắt buộc phải có;

- Hình dáng bên ngoài của các công trình xây dựng;

- Hình dáng các sản phẩm chỉ có giá trị thẩm mỹ.

Để được đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, thì chủ thể đăng ký phải chuẩn bị những loại giấy tờ sau: đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ; Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp, bộ ảnh chụp và/hoặc bản vẽ kiểu dáng; Giấy ủy quyền (đối với tổ chức); Tài liệu chứng minh quyền đăng ký, Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên; Chứng từ nộp phí, lệ phí.

Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp có hiệu lực kéo dài 05 năm kể từ ngày cấp, có thể gia hạn hai lần liên tiếp, mỗi lần 05 năm.

HÃNG LUẬT HƯNG ĐẠO

Địa chỉ trụ sở: 220 Quốc lộ 13, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

Website: luathungdao.com

Email: hungdaolawfirm@gmail.com

Điện thoại: 0565.399999