Luật Sư Dân Sự

blog-grid1
PHẠT ĐẾN 20 TRIỆU ĐỒNG, KHI CHIA SẺ THÔNG TIN GIẢ MẠO, XUYÊN TẠC
11/02/2020
Chia sẻ thông tin giả mạo, xuyên tạc, vu khống thì bị xử lý ra sao? Quy định của pháp luật về trường hợp này như thế nào?