Luật sư doanh nghiệp

blog-grid1
Giấy phép lao động
18/12/2019
Giấy phép lao động
blog-grid1
Luật sư riêng doanh nghiệp
18/12/2019
Với nhiệm vụ loại trừ những rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp, dịch vụ luật sư doanh nghiệp của Hãng luật Hưng Đạo đã ra đời và trợ giúp pháp lý cho rất nh...
blog-grid1
Thành lập chi nhánh
18/12/2019
Giấy phép thành lập Chi nhánh tại Việt Nam của thương nhân nước ngoài có thời hạn 05 năm nhưng không vượt quá thời hạn còn lại của Giấy đăng ký kinh doanh ho...
blog-grid1
Giải thể doanh nghiệp
18/12/2019
Giải thể doanh nghiệp
blog-grid1
Ngành nghề theo biểu cam kết WTO
18/12/2019
Ngành nghề theo biểu cam kết WTO
blog-grid1
Thành lập VP Đại diện
18/12/2019
Thương nhân nước ngoài được cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam khi có đủ các điều kiện sau:
blog-grid1
Giấy phép đầu tư
18/12/2019
Dịch vụ xin phép đầu tư của Hãng luật Hưng Đạo đã có hơn 20 năm kinh nghiệm tư vấn cho các nhà đầu tư nước ngoài đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, các n...
blog-grid1
Thủ tục đăng ký kinh doanh
18/12/2019
Dịch vụ Thành lập doanh nghiệp của Hãng luật Hưng Đạo để được tư vấn pháp luật liên quan, đại diện cho khách hàng thành lập doanh nghiệp. Khách có nhu cầu tư...
blog-grid1
Tranh chấp giữa các thành viên HĐQT
23/06/2019
Tranh chấp giữa các thành viên HĐQT