Dịch vụ nhà đất

Dịch vụ nhà đất
Luật sư Tư vấn luật Đất đai – Bất động sản
Tư vấn và cung cấp các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực hoạt động bất động sản. Thực hiện các dịch vụ về đất đai. Cung cấp dịch vụ luật sư tranh tụng trong tranh chấp đất đai.

1.Cung cấp các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực hoạt động bất động sản
2.Tư vấn thủ tục, hoàn thiện hồ sơ pháp lý về chuyển nhượng, chuyển đổi bất động sản
3.Tư vấn về hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản
4.Tư vấn thủ tục, hoàn thiện hồ sơ đối với thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu công trình, nhà ở
5.Thủ tục công chứng hợp đồng mua bán nhà
6.Thủ tục cho tặng nhà
7.Xin cấp mới sổ đỏ – Sang tên sổ đỏ
8.Thủ tục soạn thảo hợp đồng và tư vấn pháp lý trong quá trình làm sổ đỏ
9.Tư vấn và dịch vụ luật sư giải quyết các vấn đề:
- Tranh chấp về Quyền sử dụng đất
- Tranh chấp chuyển nhượng Quyền sử dụng đất
- Tranh chấp thừa kế Quyền sử dụng đất.

Hung Dao Law Firm
Address: 220 National Highway 13, Ward 26, Binh Thanh District.
Phone: 028 73013789 Hotline: 098 2425 456 hoặc 090 252 4567
Web: luathungdao.com
Email: info@luathungdao.com