Sở hữu trí tuệ

blog-grid1
Kiểu dáng công nghiệp
18/12/2019
Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm, được thể hiện bằng đường nét, hình khối hoặc sự kết hợp những yếu tố kể....
blog-grid1
Đăng ký nhãn hiệu
18/12/2019
Nhãn hiệu là tài sản có giá trị rất lớn, ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình tồn tại cũng như phát triển của một doanh nghiệp. Đây là dấu hiệu mà ngay từ khi ...
blog-grid1
Quyền tác giả
18/12/2019
Quyền tác giả hay tác quyền là độc quyền của một tác giả cho tác phẩm của người này. Quyền tác giả được dùng để bảo vệ các sáng tá...