Dịch vụ nhà đất

Dịch vụ nhà đất
Thủ tục đăng bộ

Các loại giấy tờ cần thiết như sau:

- Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

- Biên lai nộp thuế nhà đất

- Biên bản xác định ranh giới mốc giới thửa đất

- Giấy xác nhận hạng đất đối với đất nông nghiệp

- Chứng từ nộp tiền thuế đất (trường hợp được thuê đất )

- Văn bản chính đơn xin cấp giấy chứng nhận QSD đất (Mẫu quy định)

- Văn bản ủy quyền xin cấp giấy (nếu có)

- Bản chính biên bản xách định ranh giới do Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên – Môi trường hoặc các cơ quan chuyên môn có thẩm quyền lập

- Bản chính bản vẽ hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật Tài Nguyên – Môi trường hoặc cơ quan chuyên môn có thẩm quyền lập

- Bản photocopy hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân của những người có tên trong đơn đăng ký

- Các giấy tờ về đất ở theo quy định tại khoản 1, 2 và 5 điều 50 của Luật đất đai 2003

- Giấy chứng nhận số nhà (nếu có)

- Bản chính đơn xin cấp giấy chứng nhận QSD đất (theo mẫu quy định)

- Chứng minh thư nhân dân

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chứng nhận quyền sử dụng đất – quyền sở hữu nhà ở

%%anc%%

- Giấy thỏa thuận cho sử dụng vỉa hè của cơ quan, đơn vị hoặc các chủ hộ gia đình, cá nhân ở mặt tiền (nếu nhà ở trong hẻm, trong kiệt

- Các giấy tờ liên quan đến nhà ở đất ở

- Bản chính đơn xin cấp giấy chứng nhận QSD đất (Mẫu qui định)

- Tờ khai nộp trước bạ và tiền sử dụng đất

- Bản chính đơn xin cấp giấy chứng nhận QSD đất (Mẫu qui định)

- Văn bản uỷ quyền xin cấp giấy (nếu có, chỉ nộp một bản chính);

- Bản chính biên bản xác định ranh giới do Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên & Môi trường hoặc các cơ quan chuyên môn có thẩm quyền lập có đầy đủ chữ ký của các thành phần liên quan

- Bản công nhận kết quả trúng đấu giá QSD đất, trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đấu giá QSD đất

Hung Dao Law Firm
Address: 220 National Highway 13, Ward 26, Binh Thanh District.
Phone: 028 73013789 Hotline: 098 2425 456 hoặc 090 252 4567
Web: luathungdao.com
Email: info@luathungdao.com